Rådgivning baserad på erfarenhet

År 1637 rasade priserna på tulpanlökar i Nederländerna dramatiskt. Detta efter en kraftig uppgång under det föregående halvåret. Av vissa anses händelsen vara världshistoriens första finansiella bubbla. Oavsett så vet vi av erfarenhet att sedan dess har åtskilliga finansiella bubblor spruckit. 

Endreol startades med erfarenhet som grund. Erfarenhet från rådgivning, analys, pensioner och finansiella instrument, men även från effekterna av spruckna finansbubblor. 

Vår logotype, tulpanen, är en påminnelse om vikten av att lära sig från erfarenheter för att bli bättre på det vi gör, nämligen rådgivning inom kapitalförvaltning och pensionsförsäkringar. Kontakta oss så berättar vi mer om hur erfarenheten har format våra tjänster.

Egen analys

Vi gör vår egen analys av marknaden för att säkerställa en god kvalité i våra rådgivningstjänster. Vårt månatliga analysbrev är dessutom en trygghet för våra kunder som lätt kan följa våra tankar.

Aktiv rådgivningstjänst

Vår aktiva rådgivningstjänst, Fond - Riskkontroll är ett signum för det Endreol står för. Tjänsten är extremt smidig för kunden och bygger på principen: "Rätt förvaltning till lägst avgift".

Keep it simple!

Vi har utformat våra rådgivningstjänster för att nya kunder ska kunna behålla sina befintliga lösningar. För företagets tjänstepensioner är det t.ex. möjligt att anlita oss utan att det påverkar befintlig administration.
Endreol AB har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling i samtliga livklasser.
Medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förbund (SFM).
Våra rådgivare är licensierade hos Insuresec.
Våra rådgivare har licens hos Swedsec i egenskap av anknutet ombud till Garantum Fondkommission